Pradžia

LANKYTOJO REGISTRACIJOS ANKETA

 

 • Duomenų subjektui privaloma pateikti informacija numatyta pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnį.
 • Vadovaujantis Vyriausybės 2020-02-26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.1.11 papunkčiu, nuo 2020-10-26 viešojo maitinimo įstaigos privalo vykdyti visų lankytojų registraciją.
 • Maloniai prašome susipažinti su žemiau pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir pateikti privalomus duomenis.

Kas mes ir kaip su mumis susisiekti?

 • Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Azijos Skoniai“, juridinio asmens kodas 301806759, buveinės adresas Žalgirio g. 114, LT-09300 Vilnius (toliau – „mes“). Su mumis galite susisiekti el. paštu info@soya.lt.

kodėl renkame Jūsų duomenis?

 • Jūsų asmens duomenis tvarkome COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais.
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mums, kaip duomenų valdytojui, taikoma teisinė prievolė, įtvirtinta Vyriausybės 2020-02-26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.1.11 papunktyje ir sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-06-16 sprendimo Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ 2 punkte.

Kokios duomenų nepateikimo pasekmės?

 • Jūsų asmens duomenų pateikimas yra teisės aktuose numatytas reikalavimas, todėl neužpildę lankytojo registracijos anketos, negalėsite patekti ir (ar) būti mūsų viešojo maitinimo įstaigoje.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų duomenis?

 • Šia anketa surinktus Jūsų asmens duomenis galime būti įpareigoti perduoti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos koronaviruso infekcijos židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais.
 • Prieigą prie Jūsų asmens duomenų taip pat turi mūsų darbuotojai ir (ar) mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai, kurie yra atsakingi už registracijos vykdymą ir (ar) surinktų duomenų tvarkymą. Pažymime, kad šie subjektai Jūsų asmens duomenis gali matyti ir tvarkyti tik tiek, kiek būtina aukščiau nurodytais tikslais.
 • Be to, Jūsų asmens duomenis galime perduoti viešiesiems ir kitiems subjektams (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms), jei tokia pareiga mums kyla įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

 • Jūsų asmens duomenis saugosime 21 dieną nuo Jūsų apsilankymo dienos, po to iš karto sunaikinsime.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias teises turite?

 • Jei norėtumėte susipažinti, kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, galite kreiptis į mus el. pašto adresu info@soya.lt.  Šiuo adresu taip pat galite kreiptis norėdami įgyvendinti kitas savo teises, t. y. prašydami tvarkomus asmens duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą.

Kur kreiptis dėl teisių, susijusių su asmens duomenų apsauga, pažeidimo?

 • Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

 

Tęsti apsipirkimą Apmokėti