Pradžia

Privatumo politika

UAB “AZIJOS SKONIAI” klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate, arba kuriuos surenkame ir apdorojame, Jums naudojantis “Mylimiausia” lojalumo kortele pagal lojalumo programos taisykles ir paskyroje www.soya.lt.

UAB “AZIJOS SKONIAI” gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

1.    “Mylimiausia” kortelė ir lojalumo programa

Įsigydami “Mylimiausia” lojalumo kortelę, Jūs pateikiate mums privalomus lojalumo programai vykdyti ir administruoti reikalingus duomenis: vardą ir pavardę, gimimo datą, telefono numerį, taip pat norėdami gauti asmeninius pasiūlymus iš partnerių, kartu dalyvaujančių lojalumo programoje jūs galite pateikti adresą, elektroninį paštą, lytį ir sutikimą, kad mes tvarkytume šiuos Jūsų duomenis.

Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite įsigyti “Mylimiausia” kortelės ir (ar) toliau dalyvauti “Mylimiausia” lojalumo programoje arba negalėsime Jums suteikti visų arba dalies “Mylimiausia” lojalumo programos privalumų bei naudų.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinote savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

Mes taip pat renkame ir sisteminame informaciją apie prekes ar paslaugas, kurias įsigyjate naudodamiesi “Mylimiausia” kortele. Tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus pažinti ir pateikti tik Jums aktualius bei Jūsų poreikiams pritaikytus asmeninius pasiūlymus.

2.    Užsakymai tinklapyje www.soyalt

Atliktami maisto išsinešimui užsakymą jūs pateikiate savo asmeninius duomenis, reikalingus užsakymo priėmimui ir vykdymui. Tam, kad jus identifikuotume atsiimant užsakymą arba susisiektume, esant užsakymo vykdymo nesklandumams. Šie duomenys atvaizduojami jūsų paskyroje. Kitose sistemose jie nėra kaupiami ir nėra naudojami rinkodaros tikslais, nebent Jūs išreikšite tokį pageidavimą.

3.    Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite patvirtinti pildydami “Mylimiausia” kortelės anketą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu info@soya.eu .

Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti “Mylimiausia” ar partnerių siunčiamų naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje.

4.    Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas ir CV) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir tvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų bei asmens duomenų apie kaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.

5.    Žaidimai ir loterijos

Remdamiesi Jūsų sutikimu, tam, kad galėtume organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, mes tvarkome loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų UAB “Čili pica” negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

6.    Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų “Mylimiausia” kortelės duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol galioja Jūsų lojalumo programos kortelė ir kol Jūs dalyvaujate “Mylimiausia” lojalumo programoje arba tol, kol pateikiate rašytinį pareiškimą, patvirtinantį, kad nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu arba prašote šį asmens duomenų tvarkymą nutraukti.

Žaidimų ir loterijų duomenis saugome ne ilgiau nei 2 metus.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo bet kurioje “Čili pizza” picerijoje, išsskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

7.    Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims.

Jūsų “Mylimiausia” kortelės duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti “Mylimiausia” lojalumo programą ir “Soya” internetinę svetainę www.soya.lt. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

8.    Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

9.    Jūsų sutikimai ir teisės

Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@cili.eu arba paštu Žalgirio g. 114, LT-09300 Vilnius, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų “Mylimiausia” kortelės duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenis atnaujinti ir patikslinti Jūs taip pat galite bet kada savo “Mylimiausia” kortelės paskyroje.

10. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.cili.lt

Tęsti apsipirkimą Apmokėti