Pradžia

Užsakymų taisyklės

Maisto ir gėrimų užsakymo išsinešimui internetinėje svetainėje soya.lt taisyklės:

Šios maisto ir gėrimų užsakymo išsinešimui portale soya.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto ir gėrimų atsiėmimo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto ir gėrimų užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto ir gėrimų užsakymas išsinešimui atliekamas internetinėje svetainėje soya.lt.
Maisto ir gėrimų pardavėjas – UAB „Azijos skoniai“ (kodas Juridinių asmenų registre 301806798), Žalgirio g. 114, Vilnius. Pirkėjas patvirtina ir supranta, jog Pardavėjas yra jo pasirinkto maisto gamintojas, iš kurio meniu Pirkėjas per internetinę svetainę soya.lt pasirenka užsakyti atitinkamus produktus/prekes.
Maisto ir gėrimų užsakymai išsinešimui priimami internetinėje svetainėje soya.lt (toliau – maisto ir gėrimų užsakymas) išduodami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje esančiose picerijose.
Maisto ir gėrimų užsakymo sąlygos:
a)       Minimali maisto ir gėrimų užsakymo suma nėra nustatyta.

b)       Maisto ir gėrimų užsakymo pagaminimo trukmė 20 min nuo užsakymo patvirtinimo, jei užsakymas neviršija trijų patiekalų. Apie didesnių užsakymų gamybos trukmę personalas informuoja atskirai.

c)       Patvirtindamas užsakymą pirkėjas pasirenka, iš kurios picerijos užsakymą atsiims pats.

d)       Užsakymas gali būti atšauktas tik skambinant tiesiogiai į padalinį internetinėje svetainėje www.cili.lt nurodytais telefonais ne vėliau kaip po 3 min nuo užsakymo pateikimo.

Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.
Pirkėjas privalo apmokėti užsakymą jį atsiimdamas iš pasirinktos picerijos .
Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje svetainėje Cili.lt įvairias akcijas bei žaidimus, taip pat vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Maisto užsakymui taikomos akcijos ir jų sąlygos, gali skirtis priklausomai nuo to, kokiame regione pateikiama ir vykdoma maisto ir gėrimų užsakymo išsinešimui paslauga. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.
8.       Atsiskaitymo už maisto ir gėrimų užsakymą būdai priklauso nuo picerijos bei gali būti:

a)       grynaisiais pinigais užsakymo atsiėmimo metu;

b)       banko kortele (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) užsakymo atsiėmimo metu.

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų maisto ir gėrimų užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad užsakymas būtų atsiimtas nurodytu laiku. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas neatsiima užsakyto maisto ir gėrimų nurodytoje picerijoje.
Pirkėjas turi teisę pateikti maisto ir gėrimų užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesais. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.
Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Pivatumo politikoje numatyta tvarka.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Užsakytas maistas ir Pirkėjui paruoštas maistas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo svetainėje Cili.lt pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.
Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
a)       jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto ir gėrimų atsiėmimo adresą;

b)       jegu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

c)       jeigu Pirkėjas neteisingai suprato užsakyto maisto ir gėrimų pagaminimo laiką;

d)       jeigu Pirkėjas neatsiėmė užsakyto maisto ir gėrimų ne dėl Pardavėjo kaltės (neatvyko atsiimti, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);

e)       jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą ir gėrimus arba atsisako mokėti už užsakytą maistą ir gėrimus nesant tam objektyvių priežasčių;

f)        dėl interneto svetainės soya.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

g)       dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto ir gėrimų Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 16 punkte nurodytų sąlygų.
Pirkėjas privalo patikrinti užsakymą atsiimdamas picerijoje ir visus skundus bei neatitikimus užfiksuoti kartu su maistą ir gėrimus išdavusiu aptarnaujančiu personalu. Visos pretenzijos ir reikalavimai dėl maisto ir gėrimų kokybės yra pateikiami tiesiogiai maistą ir gėrimus gaminančiam subjektui (atitinkamai picerijai).
Pirkėjas maisto ir gėrimų į užsakymą gali atšaukti nuo užsakymo pateikimo praėjus ne daugiau nei 3 min.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto ir gėrimų užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą, laikoma, kad jis besąlygiškai sutiko su visomis Maisto ir gėrimų užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

Tęsti apsipirkimą Apmokėti